Ubytování Zdice - okres Beroun | Ubytování v soukromí

admin

Točník

točníkVlastní dějiny hradu Točníka začínají koncem 14. STOLETÍ, kdy jej jako honosné representační sídlo nechal zbudovat král český a římský VÁCLAV IV.Bezprostředním popudem byl zřejmě POŽÁR dolního hradu ŽEBRÁKA roku 1395. Místo obtížné přestavby Žebráka, který se kvůli své poloze na úzkém skalním ostrohu nedal příliš rozšířit, nechal panovník zbudovat větší hrad na větším kopci. Kromě pohodlí přitom zajisté myslel i na větší bezpečnost, neboť jeho vláda byla provázena četnými konflikty s panstvem – v roce 1394 byl dokonce zajat přívrženci svého bratra ZIKMUNDA a delší dobu vězněn v Praze a později ve Vídni.ČESKÉ ZEMĚ zdecimované morovou ranou v roce 1380 zažívaly tou dobou pomalý ústup z výsluní, na které je vynesl Václavův otec KAREL IV., a na obzoru už se chystala HUSITSKÁ REVOLUCE. Václav tehdy často utíkal z Prahy a uchyloval se na své hrady v Křivoklátských lesích, především naKŘIVOKLÁT a později právě na ŽEBRÁK .

Křivoklát

KŘIVOKLÁDKřivoklát je jeden z nejstarších a nejvýznamnějších STŘEDOVĚKÝCH HRADŮ českých knížat a králů.

Hrad Křivoklát byl nejprve využíván jako lovecký hrad knížat a králů. KOSMAS se o Křivoklátu zmiňuje v souvislosti s rokem 1110, jelikož však archeologický průzkum žádné osídlení z 11.–12. století neprokázal, soudí někteří, že se Kosmas zmiňuje o jiném stejnojmenném místě.[1] (Archeologický výzkum provedený NPÚ – územním obdobrým pracovištěm středních Čech z let 2004–06 prokázal násep raně středověké fortifikace)

Současný rozsáhlý GOTICKÝ KRÁLOVSKÝ hrad vznikl ve 13. STOLETÍ na místě staršího RANĚSTŘEDOVĚKÉHO hradu, zmiňovaného poprvé roku 1190.

Celý příspěvek

Karlštejn

KarlstejnKrálovský hrad Karlštejn je chloubou České republiky. Jeho pohádkovost a majestát láká cizince z celého světa.

Karlštejn se nachází 30 km jihozápadně od Prahy. Tyčí se nad řekou Berounkou v Chráněné krajinné oblasti Český kras.

Karlštejn založil císař Svaté říše římské a český král Karel IV. Stal se místem uložení korunovačních klenotů a svatých relikvií.
Zároveň sloužil jako místo odpočinku a rozjímaní panovníka. Výstavba hradu se započala v roce 1348. Roku 1422 obstál proti husitům. Nevítaní hosté vstoupili do hradu roku 1646 v podobě Švédů. V 17. století význam upadá. Dnešní podobu mu vdechly úpravy z 19. století vedené v duchu purismu.

 

Za nejcennější místnost se považuje kaple sv. Kříže, která se nachází ve druhém patře Velké věže. Stěny jsou ve spodní části zdobeny polodrahokamy, v horní části jsou obrazy Mistra Theodorika.
Obrazy znázorňují „nebeské vojsko Kristovo“. Právě v kapli sv. Kříže se uchovávaly říšské korunovační klenoty. Kvůli bezpečnosti dosahuje tloušťka zdiva v některých místech 4 až 7 metrů.

V 19. století zapůsobil Karlštejn na romantické duše všemožných umělců, především literátů a malířů. Slavná se stala divadelní veselohra J. Vrchlického „Noc na Karlštejně“.

Celý příspěvek

Ubytování v soukromí Beroun Zdice | Výhodné ceny

F53B1708Ubytování v soukromí Beroun | Zdice

Využijte výhodné ubytování v soukromí ve Zdicích okres Zdice. Nabízíme kompletně vybavené pokoje pro rodiny nebo páry na víkendové nebo krátkodobé ubytování na dovolené a podobně.

Nabízíme výhodné ceny krátkodobého ubytování ve Zdicích okres Beroun.

Při plánovaném pobytu, zajistíme pro naše hosty osobní dopravu do Prahy a dalších měst České republiky.

Poptávka ubytování v soukromí Beroun Zdice