Karlštejn

KarlstejnKrálovský hrad Karlštejn je chloubou České republiky. Jeho pohádkovost a majestát láká cizince z celého světa.

Karlštejn se nachází 30 km jihozápadně od Prahy. Tyčí se nad řekou Berounkou v Chráněné krajinné oblasti Český kras.

Karlštejn založil císař Svaté říše římské a český král Karel IV. Stal se místem uložení korunovačních klenotů a svatých relikvií.
Zároveň sloužil jako místo odpočinku a rozjímaní panovníka. Výstavba hradu se započala v roce 1348. Roku 1422 obstál proti husitům. Nevítaní hosté vstoupili do hradu roku 1646 v podobě Švédů. V 17. století význam upadá. Dnešní podobu mu vdechly úpravy z 19. století vedené v duchu purismu.

 

Za nejcennější místnost se považuje kaple sv. Kříže, která se nachází ve druhém patře Velké věže. Stěny jsou ve spodní části zdobeny polodrahokamy, v horní části jsou obrazy Mistra Theodorika.
Obrazy znázorňují „nebeské vojsko Kristovo“. Právě v kapli sv. Kříže se uchovávaly říšské korunovační klenoty. Kvůli bezpečnosti dosahuje tloušťka zdiva v některých místech 4 až 7 metrů.

V 19. století zapůsobil Karlštejn na romantické duše všemožných umělců, především literátů a malířů. Slavná se stala divadelní veselohra J. Vrchlického „Noc na Karlštejně“.