Ubytování Zdice - okres Beroun | Ubytování v soukromí

Křivoklát

KŘIVOKLÁDKřivoklát je jeden z nejstarších a nejvýznamnějších STŘEDOVĚKÝCH HRADŮ českých knížat a králů.

Hrad Křivoklát byl nejprve využíván jako lovecký hrad knížat a králů. KOSMAS se o Křivoklátu zmiňuje v souvislosti s rokem 1110, jelikož však archeologický průzkum žádné osídlení z 11.–12. století neprokázal, soudí někteří, že se Kosmas zmiňuje o jiném stejnojmenném místě.[1] (Archeologický výzkum provedený NPÚ – územním obdobrým pracovištěm středních Čech z let 2004–06 prokázal násep raně středověké fortifikace)

Současný rozsáhlý GOTICKÝ KRÁLOVSKÝ hrad vznikl ve 13. STOLETÍ na místě staršího RANĚSTŘEDOVĚKÉHO hradu, zmiňovaného poprvé roku 1190.

Hrad přestavěl a rozšířil PŘEMYSL OTAKAR I. Stavební práce pokračovaly i za vlády jeho syna VÁCLAVA I. V první polovině 13. STOLETÍ se stal jedním ze sídelních hradů českých králů a byl spravován purkrabím. Často zde pobýval Václav I. a PŘEMYSL OTAKAR II. Ten dokončil přestavbu hradu a dal zbudovat hradní kapli. Po požáru Pražského hradu v roce 1316 se na Křivoklát uchýlila královna ELIŠKA PŘEMYSLOVNA. Dětství zde prožil KAREL IV. (13191323), tehdy ještě jako Václav. Odtud odjel do Francie a o osm let později se sem vrátil i s těhotnou manželkou BLANKOU Z VALOIS. Na Křivoklátě se narodila jejich dcera Markéta. Později však Karel dával přednost hradu KARLŠTEJN. Často zde pobýval před postavením hradu TOČNÍK i VÁCLAV IV.

Ubytování Beroun | Aktuálně

Točník Vlastní dějiny hradu Točníka začínají koncem 14. STOLETÍ, kdy jej jako honosné representační sídlo nechal zbudovat král český a římský VÁCLAV IV.Bezprostředním popudem byl zřejmě POŽÁR dolního hradu ŽEBRÁKA roku 1395. Místo obtížné přestavby Žebráka, který se kvůli své poloze na úzkém skalním ostroh...
Karlštejn Královský hrad Karlštejn je chloubou České republiky. Jeho pohádkovost a majestát láká cizince z celého světa. Karlštejn se nachází 30 km jihozápadně od Prahy. Tyčí se nad řekou Berounkou v Chráněné krajinné oblasti Český kras. Karlštejn založil císař Svaté říše římské a český král K...
Ubytování v soukromí Beroun Zdice | Výhodné ceny Ubytování v soukromí Beroun | Zdice Využijte výhodné ubytování v soukromí ve Zdicích okres Zdice. Nabízíme kompletně vybavené pokoje pro rodiny nebo páry na víkendové nebo krátkodobé ubytování na dovolené a podobně. Nabízíme výhodné ceny krátkodobého ubytování ve Zdicích okres Beroun. Při plá...