Točník

točníkVlastní dějiny hradu Točníka začínají koncem 14. STOLETÍ, kdy jej jako honosné representační sídlo nechal zbudovat král český a římský VÁCLAV IV.Bezprostředním popudem byl zřejmě POŽÁR dolního hradu ŽEBRÁKA roku 1395. Místo obtížné přestavby Žebráka, který se kvůli své poloze na úzkém skalním ostrohu nedal příliš rozšířit, nechal panovník zbudovat větší hrad na větším kopci. Kromě pohodlí přitom zajisté myslel i na větší bezpečnost, neboť jeho vláda byla provázena četnými konflikty s panstvem – v roce 1394 byl dokonce zajat přívrženci svého bratra ZIKMUNDA a delší dobu vězněn v Praze a později ve Vídni.ČESKÉ ZEMĚ zdecimované morovou ranou v roce 1380 zažívaly tou dobou pomalý ústup z výsluní, na které je vynesl Václavův otec KAREL IV., a na obzoru už se chystala HUSITSKÁ REVOLUCE. Václav tehdy často utíkal z Prahy a uchyloval se na své hrady v Křivoklátských lesích, především naKŘIVOKLÁT a později právě na ŽEBRÁK .