Křivoklát

KŘIVOKLÁDKřivoklát je jeden z nejstarších a nejvýznamnějších STŘEDOVĚKÝCH HRADŮ českých knížat a králů.

Hrad Křivoklát byl nejprve využíván jako lovecký hrad knížat a králů. KOSMAS se o Křivoklátu zmiňuje v souvislosti s rokem 1110, jelikož však archeologický průzkum žádné osídlení z 11.–12. století neprokázal, soudí někteří, že se Kosmas zmiňuje o jiném stejnojmenném místě.[1] (Archeologický výzkum provedený NPÚ – územním obdobrým pracovištěm středních Čech z let 2004–06 prokázal násep raně středověké fortifikace)

Současný rozsáhlý GOTICKÝ KRÁLOVSKÝ hrad vznikl ve 13. STOLETÍ na místě staršího RANĚSTŘEDOVĚKÉHO hradu, zmiňovaného poprvé roku 1190.

Podrobnosti

Karlštejn

KarlstejnKrálovský hrad Karlštejn je chloubou České republiky. Jeho pohádkovost a majestát láká cizince z celého světa.

Karlštejn se nachází 30 km jihozápadně od Prahy. Tyčí se nad řekou Berounkou v Chráněné krajinné oblasti Český kras.

Karlštejn založil císař Svaté říše římské a český král Karel IV. Stal se místem uložení korunovačních klenotů a svatých relikvií.
Zároveň sloužil jako místo odpočinku a rozjímaní panovníka. Výstavba hradu se započala v roce 1348. Roku 1422 obstál proti husitům. Nevítaní hosté vstoupili do hradu roku 1646 v podobě Švédů. V 17. století význam upadá. Dnešní podobu mu vdechly úpravy z 19. století vedené v duchu purismu.

 

Za nejcennější místnost se považuje kaple sv. Kříže, která se nachází ve druhém patře Velké věže. Stěny jsou ve spodní části zdobeny polodrahokamy, v horní části jsou obrazy Mistra Theodorika.
Obrazy znázorňují „nebeské vojsko Kristovo“. Právě v kapli sv. Kříže se uchovávaly říšské korunovační klenoty. Kvůli bezpečnosti dosahuje tloušťka zdiva v některých místech 4 až 7 metrů.

V 19. století zapůsobil Karlštejn na romantické duše všemožných umělců, především literátů a malířů. Slavná se stala divadelní veselohra J. Vrchlického „Noc na Karlštejně“.

Podrobnosti